Privacy & Cookie Statement

Deze website is een initiatief van :

JOBS IN MIND bv
Schaapsbaan 20
B-2910 Essen
E-mail : info@jobsinmind.be
Telefoon 03 677 30 00
BTW BE0641.802.577

1. Waarom deze privacy verklaring?

JOBS IN MIND bv hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil JOBS IN MIND bv u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door JOBS IN MIND bv. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

JOBS IN MIND bv verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. JOBS IN MIND bv verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, eventuele nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

Bij een bezoek aan de website van JOBS IN MIND bv worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van JOBS IN MIND bv bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan JOBS IN MIND bv en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt JOBS IN MIND bv zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen JOBS IN MIND bv . We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. JOBS IN MIND bv heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens, deze aanvraag gebeurt schriftelijk door een gedateerde en ondertekende aanvraag aan JOBS IN MIND bv. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn of volledig te laten verwijderen indien deze niet meer nodig zijn op contractuele basis.

3. Wij gebruiken cookies

Jobsinmind.be maakt enkel gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. In deze cookieverklaring leggen we graag uit welke cookies we specifiek gebruiken en hoe je deze eventueel kan uitschakelen.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door je browser op de harde schijf van jouw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. Deze opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.

Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen geen schade toebrengen aan je computer. Sommige cookies vervallen zodra je je browser sluit (deze worden sessiecookies genoemd) en andere cookies blijven op je toestel staan tot je ze verwijdert of tot ze vervallen (deze worden permanente cookies genoemd).

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Soorten cookies en hun doelstellingen

Jobsinmind.be maakt enkel gebruik van noodzakelijke cookies en analytische cookies. Voor deze cookies is geen expliciete toestemming vereist. Je kan wel cookies zelf uitschakelen als je dat zou wensen (zie punt 3).

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende pagina’s van de website, om formulieren in te vullen, ….. Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Geanonimiseerde analytische cookies

Analytische cookies zorgen er voor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet en dient enkel voor statistische doeleinden om ons inzicht te geven in het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen gegevens zoals aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de site bezoeken, welke pagina’s worden bekeken, hoe lang gebruikers op een pagina blijven en bij welke pagina gebruikers de website verlaten.

Jobsinmind.be maakt gebruik van volgende cookies van Google Analytics:

  • _ga (bewaartijd 2 jaar): Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om een beeld te geven over aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data in een analyserapport De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
  • _gid (bewaartijd 1 dag): Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn geanonimiseerd.
  • _gat (bewaartijd 1 minuut): Deze cookies worden door Google Analytics geïnstalleerd om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het ook niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat gegevens anoniem worden verwerkt.

3. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kan cookies ten allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk hiervoor de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van de website.

Wees ervan bewust als je geen cookies wil dat we geen optimaal gebruik van onze website kunnen garanderen. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kan bezoeken.

Hoe je je instellingen kan aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser of klik op één van onderstaande linken om direct naar de handleiding van je browser te gaan:

4. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

We zullen deze verklaring af en toe moeten aanpassen bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. De laatste versie zal steeds op deze webpagina staan.

Daarnaast kan het voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door anderen waarvan wij niet steeds op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kan terugvinden in ons overzicht, laat het ons weten via kim@jobsinmind.be.

5. Contact

Mocht je nog andere vragen of opmerkingen hebben, kan je steeds contact opnemen met:

JOBS IN MIND bv
Schaapsbaan 20
B-2910 Essen
E-mail : info@jobsinmind.be
Telefoon 03 677 30 00